Seller own fleet การจัดส่งสินค้าอีกรูปแบบของแม่ค้าออนไลน์

Seller own fleet คืออะไร กล่าวคือเป็นช่องทางการจัดส่งสินค้าออนไลน์แบบหนึ่ง โดยมีลักษณะการจัดส่งสินค้าที่ผู้ซื้อไม่สามารถติดตามสถานะการจัดส่งอัตโนมัติได้เหมือนกับการนัดรับสินค้า เช่น การเรียก Grab หรือการจัดส่งด้วยบริษัทขนส่งอื่น ๆ ซึ่งการจัดส่งแบบดังกล่าวผู้ซื้อจะไม่สามารถติดตามสถานะของพัสดุผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ ผู้ขายจะทำหน้าที่ติดต่อประสานงานแจ้งข้อมูลสถานะการจัดส่งให้กับผู้ซื้อเอง

การจัดส่งในลักษณะดังกล่าวผู้ซื้อและผู้ขายอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกันสักเท่าไหร่ในปัจจุบัน

สินค้าประเภทใดที่สามารถขอเปิด seller own fleet ได้

การจัดส่งสินค้าแบบนี้ไม่ใช่ว่าผู้ขายรายไหนจะสามารถขอจัดส่งสินค้าแบบนี้ได้ตามใจชอบ แต่จะต้องเข้าเงื่อนไขของแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้านั้น ๆ เสียก่อนจึงจะสมัครได้ สำหรับเงื่อนไขที่สามารถสมัครเพื่อขอจัดส่งสินค้าแบบดังกล่าวได้มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

· สินค้าที่จำหน่ายมีขนาดหรือน้ำหนักที่เกินมาตรฐานของขนส่งแบบปกติ เช่น สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือสินค้ามีขนาดใหญ่เกิน 600 เซนติเมตรขึ้นไป 

· สินค้าที่ต้องทำการติดตั้งด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของร้านผู้จำหน่าย ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีช่างประกอบให้ เช่น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือการประกอบเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่

· สินค้าที่ต้องดำเนินการจัดส่งแบบเร่งด่วน ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทอาหาร เช่น อาหารสด อาหารแช่แข็งที่ต้องใช้การขนส่งแบบรถแช่แข็งเพื่อรักษาอุณหภูมิให้กับอาหาร

· สินค้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการขนส่ง เช่น สัตว์เลี้ยง หรือสินค้าที่เปราะบางแตกหักง่าย

· สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องมีการขนส่ง สินค้าประเภทนี้ได้แก่ E-Books หรือ E-Vouchers หรือคูปองส่วนลดสินค้าอื่น ๆ

· ร้านค้าที่มีบริการขนส่งด้วยตนเอง ลักษณะจะเป็นการขอเปิดขายสินค้ากับแพลตฟอร์มต่าง ๆ แต่สามารถดำเนินการส่งค้าได้ด้วยตนเอง เช่น รถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์เป็นต้น

นอกจากข้อกำหนดที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วยังมีเงื่อนไขด้านอื่น ๆ อีก การที่ผู้ขายจะขอสมัครเป็นผู้จัดส่งเองได้จะต้องอยู่ในเงื่อนไขข้อตกลงของแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้านั้น ๆ เป็นหลัก และการจัดส่งสินค้าในลักษณะดังกล่าวผู้ขายพึงมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อดังต่อไปนี้

การเป็นผู้จัดส่งสินค้าแบบ seller own fleet ควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

· เมื่อได้รับออเดอร์จากลูกค้าแล้ว ผู้ขายควรจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดของแพลตฟอร์มนั้น ๆ

· ผู้ขายมีหน้าที่อัพเดทสถานะการจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อทราบเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เช่น การแจ้งผ่านทางแชท 

· ในกรณีที่จัดส่งสินค้าไม่สำเร็จหรือมีการจัดส่งที่ล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งอาจติดปัญหาที่บริษัทขนส่งหรือปัญหาด้านอื่น ๆ ผู้ขายควรรีบแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบสถานะเพื่อหาแนวทางการจัดส่งต่อไป

· เมื่อเกิดประเด็นข้อพิพาทระหว่างผู้ขายกับลูกค้า การเก็บหลักฐานการจัดส่งสินค้าไว้จะช่วยเป็นหลักฐานยืนยันกับลูกค้าในกรณีการขอคืนเงิน เช่น ผู้ซื้ออาจอ้างว่ายังไม่ได้รับสินค้า สำหรับหลักฐานที่ผู้ซื้อต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน ได้แก่ สำเนาเอกสารการจัดส่งสินค้าต่าง ๆ ผู้ขายควรเก็บหลักฐานเหล่านี้ไว้เป็นเวลาอย่างน้อยตามที่แพลตฟอร์มได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบไว้

เมื่อเริ่มเข้าใจลักษณะของการขนส่งแล้ว ในส่วนของผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับแจ้งว่ามีการจัดส่งสินค้าในลักษณะดังกล่าว อาจเกิดความกังวลหรือไม่มั่นใจว่าจะได้รับสินค้านั้นหรือไม่ การจัดส่งสินค้าแบบดังกล่าวอาจเกิดกรณีต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้นได้ และผู้ซื้อมีแนวทางในการดำเนินการติดตามคำสั่งซื้อดังนี้

· สินค้าใช้เวลาในการจัดส่งนานเกินไป แนวทางการดำเนินการคือติดต่อผู้ขายได้โดยผ่านช่องทางแชท เพื่อติดตามคำสั่งซื้อและขอหมายเลขพัสดุในการจัดส่งสินค้า หรือโทรสอบถามจากทางร้านได้โดยตรง

· สินค้าอยู่ในระยะเวลาการจัดส่ง อาจหมายถึงกำลังจัดเตรียมพัสดุ หรือแพ็คสินค้า หรืออยู่ที่บริษัทขนส่งแล้ว ให้ผู้ซื้อรอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ขนส่งสักระยะ

· สินค้าเกินกำหนดระยะเวลาในการจัดส่ง หากเช็คสถานะคำสั่งซื้อยังอยู่กับบริษัทขนส่ง หมายความว่าคำสั่งซื้อยังอยู่ระหว่างการจัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อให้รอประมาณ 3-5 วัน แต่ถ้าหากรอนานเกิน 15 วัน ยังไม่ได้รับของให้ติดต่อผู้ขายเพื่อหาแนวทางร่วมกัน ซึ่งระยะการรอขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มจะกำหนดไว้

การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ขั้นตอนการขนส่งเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถือเป็นหัวใจหลักของการขายสินค้าออนไลน์ก็ว่าได้ การที่ผู้ขายจะครองใจผู้ซื้อได้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากความเชื่อมั่นในระบบขนส่ง ซึ่งช่องทางการจัดส่งสินค้าสามารถกระทำได้หลายแบบ เช่น แบบ drop-off หรือแบบจัดส่งโดยผู้ขายเอง

Seller own fleet การขนส่งสินค้าอีกรูปแบบหนึ่งของแม่ค้าออนไลน์

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *